เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  พระพุทธเจ้า เว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา 173  
 

พระสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชาลิยสูตร : ภิกษุ เว้นขาดจาก จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระไตรปิฎก ฉบับหลวง เล่มที่ ๙ สุตตันตปิฎก หน้าที่ ๓

จุลศีล มัชฌิมศีล
พระพุทธเจ้าเว้นขาดจากการทำเดรัจฉานวิชา


             ภิกษุทั้งหลาย ! อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะ ที่เขาให้ ด้วยศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วย เดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ
ทำนายอวัยวะ.. ทำนายตำหนิ.. ทำนายลางดีลางร้าย.. ทำนายฝัน.. ทำนายลักษณะ.. ทำนายหนูกัดผ้า.. ทำพิธีบูชาไฟ.. ทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ..ทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟ.. ทำพิธีซัดรำบูชาไฟ.. ทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟ ..ทำพิธี เติมเนยบูชาไฟ.. ทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟ.. ทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ..ทำพลีกรรม ด้วยโลหิต.. เป็นหมอดูอวัยวะ.. ดูลักษณะที่บ้าน.. ดูลักษณะที่นา ..เป็นหมอ ปลุกเสก.. เป็นหมอผี.. เป็นหมอลงเลขยันต์คุ้มกันบ้านเรือน.. เป็นหมองู.. เป็นหมอยาพิษ.. เป็นหมอแมลงป่อง.. เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด.. เป็นหมอทาย เสียงนก.. เป็นหมอทายเสียงกา.. เป็นหมอทายอายุ.. เป็นหมอเสก กันลูกศร.. เป็นหมอทายเสียงสัตว์. (หมวดนี้30เรื่อง)

             ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉาน วิชา เห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญ อย่างนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย ศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายลักษณะ แก้วมณี.. ทายลักษณะผ้า.. ทายลักษณะไม้พลอง.. ทายลักษณะศัสตรา ..ทายลักษณะดาบ.. ทายลักษณะศร.. ทายลักษณะธนู.. ทายลักษณะอาวุธ ..ทายลักษณะสตรี.. ทายลักษณะบุรุษ.. ทายลักษณะกุมาร.. ทายลักษณะกุมารี ..ทายลักษณะทาส.. ทายลักษณะทาสี.. ทายลักษณะช้าง.. ทายลักษณะม้า ..ทายลักษณะกระบือ.. ทายลักษณะโคอุสภะ.. ทายลักษณะโค.. ทายลักษณะแพะ ..ทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่.. ทายลักษณะนกกระทา.. ทายลักษณะเหี้ย ..ทายลักษณะตุ่น.. ทายลักษณะเต่า.. ทายลักษณะมฤค. (หมวดนี้27เรื่อง)

ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย ศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ดูฤกษ์ยาตราทัพว่าพระราชาจักยกออก.. พระราชาจักไม่ยกออก.. พระราชาภายใน จักยกเข้าประชิด.. พระราชาภายนอกจักถอย.. พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิด ..พระราชาภายในจักถอย.. พระราชาภายในจักมีชัย.. พระราชาภายนอกจักปราชัย ..พระราชาภายนอกจักมีชัย พระราชาภายในจักปราชัย.. พระราชาพระองค์นี้จักมีชัย ..พระราชาพระองค์นี้จักปราชัย เพราะเหตุนี้ๆ. (หมวดนี้12 เรื่อง)

             ส่วนสมณโคดมเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย ศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ ทำนายว่า จักมีจันทรคราส.. จักมีสุริยคราส.. จักมีนักษัตรคราส.. ดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์จัก โคจรถูกทาง..ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักโคจรผิดทาง.. ดาวนักษัตร จักโคจรถูกทาง.. ดาวนักษัตรจักโคจรผิดทาง.. จักมีอุกกาบาต.. จักมีดาวหาง.. จักมีแผ่นดินไหว ..จักมีฟ้าร้อง.. ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตร จักขึ้น จักตก จักมัวหมอง จักกระจ่าง...จันทรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้.. สุริยคราสจักมีผลเป็น อย่างนี้ ..นักษัตรคราสจักมีผลเป็นอย่างนี้.. ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรถูกทาง จักมีผลเป็นอย่างนี้.. ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โคจรผิดทางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ..ดาว นักษัตรโคจรถูกทางจักมีผลเป็นอย่างนี้.. ดาวนักษัตรโคจรผิดทางจัก มีผลเป็น อย่างนี้.. มีอุกกาบาตจักมีผลเป็นอย่างนี้.. มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้ ..แผ่นดินไหว จักมีผลเป็นอย่างนี้.. ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้.. วงจันทร์ดวงอาทิตย์และ ดาวนักษัตร ขึ้น ตก มัวหมอง กระจ่าง จักมีผลเป็นอย่างนี้.(หมวดนี้23 เรื่อง)

             ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ เสียแล้ว เมื่อปุถุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย ศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ.. ทำนายว่า จักมีฝนดี.. จักมีฝนแล้ง.. จักมีอาหารหาได้ง่าย..จักมีอาหารหาได้ยาก ..จักมีความเกษม.. จักมีภัย.. จักเกิดโรค.. จักมีความสำราญหาโรคมิได้ หรือคำนวณ ฤกษ์ยาม.. คำนวณดวงชะตา จับยาม แต่งกาพย์ โลกายตศาสตร์.(หมวดนี้ 9 เรื่อง)

             ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้เสียแล้ว เมื่อปุถุชน จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย ศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ คือ.. ให้ฤกษ์ อาวาหมงคล.. ให้ฤกษ์วิวาหมงคล.. ดูฤกษ์เรียงหมอน.. ดูฤกษ์ หย่าร้าง.. ดูฤกษ์เก็บทรัพย์.. ดูฤกษ์จ่ายทรัพย์.. ดูโชคดี.. ดูเคราะห์ร้าย.. ให้ยาผดุงครรภ์ ..ร่ายมนต์ให้ลิ้นกระด้าง.. ร่ายมนต์ให้คางแข็ง.. ร่ายมนต์ให้มือสั่น.. ร่ายมนต์ไม่ให้หูได้ยินเสียง.. เป็นหมอทรงกระจก.. เป็นหมอทรงหญิงสาว.. เป็นหมอทรงเจ้า.. บวงสรวงพระอาทิตย์.. บวงสรวงท้าวมหาพรหม.. ร่ายมนต์พ่นไฟ ..ทำพิธีเชิญขวัญ..(หมวดนี้ 20เรื่อง)

             ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดย มิจฉาชีพด้วยเดรัจฉาน วิชาเห็นปานนี้ เสียแล้ว เมื่อปุถุชนจะกล่าวสรรเสริญตถาคตพึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

             อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วย ศรัทธาแล้ว ท่านเหล่านั้นยังเลี้ยงชีวิต โดยมิจฉาชีพด้วยเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ.. ทำพิธีบน บาน.. ทำพิธีแก้บนร่ายมนต์ขับผี.. สอนมนต์ป้องกันบ้านเรือน.. ทำกะเทยให้กลับเป็ นชาย.. ทำชายให้กลายเป็นกะเทย.. ทำพิธีปลูกเรือน.. ทำพิธีบวงสรวงพื้นที่ ..พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์.. ทำพิธีบูชาไฟ.. ปรุงยาสำรอก.. ปรุงยาถ่าย ..ปรุงยาแก้ลมตีขึ้นเบื้องบน.. ปรุงยาแก้ลมตีลงเบื้องล่าง.. ปรุงยาแก้ปวดศีรษะ ..หุงน้ำมันหยอดหู.. ปรุงยาตา.. ปรุงยานัตถุ์.. ปรุงยาทาให้กัด.. ปรุงยาทาให้สมาน ป้ายยาตา.. ทำการผ่าตัด.. รักษาเด็กใส่ยาชะแผล..(หมวดนี้ 21เรื่อง)

             ส่วนสมณโคดม เว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพ ด้วยเดรัจฉานวิชา เห็นปานนี้ เสียแล้ว เมื่อปุถุชน จะกล่าวสรรเสริญตถาคต พึงกล่าวสรรเสริญอย่างนี้.


             ภิกษุทั้งหลาย ! ข้อที่ปุถุชนกล่าวสรรเสริญตถาคต จะพึงกล่าวด้วย ประการใด ซึ่งมีประมาณน้อย ยังต่ำนัก เป็นเพียงศีลนั้นเท่านี้แล

(ประมาณ 151 เรื่อง)

 
พุทธวจน : อ่านคำสอนพระศาสดา อ่านแบบสบายตา โดยคัดลอกหนังสือทั้งเล่มมาจัดทำเป็นเว็บเพจ (คลิกอ่านพร้อมดาวน์โหลดไฟล์ pdf)
90 90 90 90
พุทธประวัติ ขุมทรัพย์ อริยสัจ
ภาคต้น
อริยสัจ
ภาคปลาย
ปฏิจจ ปฐมธรรม ตถาคต อนาคามี อินทรีย์
สังวร
สัตว์
สัตตานัง
ทาน
สกทาคามี
ฆราวาส
ชั้นเลิศ
มรรควิธี
ที่ง่าย
อริยวินัย เดรัจฉานวิชา กรรม สมถะ
วิปัสสนา
โสดาบัน นา
ปานสติ
จิต มโน
วิญญาณ
ก้าวย่าง
อย่างพุทธะ
ตามรอย
ธรรม
ภพ ภูมิ
พุทธวจน
สาธยาย
ธรรม
สังโยชน์