เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
       คลิปสาธยายธรรม ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง
 
 
 1 คลิปสาธยายธรรมแบบลัดสั้น  
 2 รวมคลิปการทำสมาธิ เจริญอานาปานสติ  
 3 หยุดทำเดรัจฉานวิชา เมื่อเข้าถึงพุทธวจน  
 4 รวมคลิปแยกตามหมวดธรรม  
  คำชี้แจง
คลิปสาธยายธรรม ในเว็บนี้ ลิ้งค์มาจากยูทูป ที่มีศิษยานุศิษย์ผู้เสื่อมในพุทธวจนจากวัดนาป่าพงหลายคน ได้อัพขึ้นยูทูปมาเป็นเวลาหลายปี
จนทำให้เกิดเครือข่ายพุทธวจน(คำสอนจากพระโอษฐ์) มากยิ่งขึ้น แต่ภายหลังทราบว่า ทางคณะทำงานของวัดได้ให้ยูทูปลบคลิปทั้งหมด โดยอ้างว่า
คลิปเหล่านั้น ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของทางวัด ดังนั้นคลิปต่างๆในเว็บ
อนาคามี ที่มีการแยกหมวดธรรมไว้ในหน้าเพจ คลิปวีดีโอ จึงไม่สามารถเปิดดูได้
 
1 คลิปสาธยายธรรมเรียนรู้แบบลัดสั้น(จากยูทูป) โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
 
 ความเป็นมาของพุทธวจน   พระอาจารย์คึกฤทธิ์เล่าชีวประวัติ
ที่มาของพุทธวจนปิฎก   เหตุผลว่าทำไมต้องศึกษา
แต่พุทธวจนเท่านั้น
พุทธวจนคืออะไร และความสำคัญ
ของพุทธวจนคืออะไร?
  เหตุผลว่าทำไมต้องศึกษา
แต่พุทธวจนเท่านั้น
พุทธวจนคืออะไร   ประวัติวัดนาป่าพง คลอง10 ปทุมธานี
พุทธวจน อย่าถ่ายอันเป็นอริยะ   แก่นธรรม
ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ
เรื่องการปฏิบัติและ
การถ่ายทอดบอกสอน
  ประวัติ และประสบการณ์การปฏิบัติ
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่
ตั้งสติรอคอยการทำกาละ
  เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ พระพุทธเจ้า
เดินได้ ๗ ก้าว จะอธิบายอย่างไร
ทำไมจะต้องแสวงหานิพพาน?   ศึกษาแบบอื่นมา ๑๓ ปี
มาเจอ พุทธวจน..ผมน้ำตาไหล 
      พระอาจารย์คึกฤทธ์-สัมมนาวิชาการ
พระพุทธเจ้าสอนอะไร ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
30 สิงหาคม 2556
ธรรมสำหรับผู้เริ่มศึกษาพุทธวจน   ลำดับการปรินิพพานอย่างละเอียด
ตำนานศาลาไม้...
ต้นกำเนิดวัดนาป่าพง
  อุปมาอายุนรก , สวรรค์ ,
เรื่องกัปป์, คนกตัญญูหาได้ยาก
สมณะ มีในธรรมวินัยนี้เท่านั้น  

การพิจารณาเกิด ดับ ในชีวิตประจำวัน 

กายแตกทำลาย
จิตกับสัตตานัง จะเป็นอย่างไร
  จิต มโน วิญญาณ
ศรัทธาให้ตรงต่อพระพุทธเจ้า
รู้ได้อย่างไร
ว่าเป็นคำพระพุทธเจ้า
  แง่มุมต่างๆ
เพื่อความเป็นโสดาบัน
สนทนาธรรม
ค่ำวันเสาร์_2015-08-29
  เข้าใจกฎอิทัปปัจจยตา
และปฏิจจสมุปบาท
เลิกยาด้วยอานาปานสติ   น้องพลอยพุทธวจนเพชรบุรี
ประกาศคำคตถาคต
หลานลิลลี่ จาก สปป. ลาว
ผู้มีศรัทธาหยั่งลงมั่นในคำตถาคต
  เยาวชนจาก สปป. ลาว ท่องพระสูตร
งาน 1st International Dhamma Conference ณ.ประเทศอินเดีย   หนูน้อยจากเวียงจันทร์เดินทาง
มาฟังเทศที่วัดนาป่าพง
งาน Internation Dhamma
Conference ปี 2014 
  การขัดขวางการเผยแผ่
คำสอนของพระพุทธเจ้า
คุณธรรมโสดาบัน   "อนิจจสัญญา" และวิธีการนำ
หลักธรรมนี้ไปปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
วิธีฝึกให้รู้ว่า...ขันธ์ ๕ ไม่ใช่เรา   จะได้ประโยชน์อะไร
จากการมารู้ลมหายใจ?
ภพภูมิตามบัญญัติพระศาสดา
ตายแล้วไปไหน
  ตายแล้วไปไหน 01
ทุกข์เพราะยึด : เข้าใจ เหตุยึดติด
จิตก็ปล่อยวาง
  ไปวัดเพื่ออะไร,ทำไมไปวัดปฏิบัติธรรม
แล้วยังโลภ โกรธ หลงอยู่
เปิดใจเซียนพระ ผู้มีศรัทธาพระศาสดา"
ถามพระอาจารย์คึกฤทธิ์ ผมเป็นเซียนพระ
จะบาปหรือไม่
  จ่าพลพระเครื่องเมืองปัตตานี
ประกาศกร้าวเลิกแล้วพระเครื่อง
"เดรัจฉานวิชา"   ผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้น
ผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้น
ลักษณะศรัทธาของผู้มีศรัทธา   ความหมายของ สังขาร
และ สังขารทั้งหลาย
ยิ่งทำบุญเยอะ ตายไปก็จะได้
ไปเกิดในที่ดีๆจริงไหม
  ทำความไม่ดี ทำผิดพลาด
มาแล้ว จะมีวิธีแก้ยังไง
คนเราละอะไรได้ยากที่สุด   พุทธแท้ไม่พึ่งวัตถุมงคล
บรรยายพุทธวจน-วัดบ้านหนองบัว
อ แก้งสนามนาง จ นครราชสีมา
  พุทธวจนบรรยาย ณ
วัดสุวรรณบรรพต จ.นครราชสีมา
คณะสงฆ์วัดนาป่าพง
สนทนาธรรม ณ อบจ ลำพูน
  สนทนาธรรม ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
บรรยายธรรม พุทธวจน
จ.บุรีรัมย์
  โสดาบัน โสดาปัตติมรรค
โสดาปัตติผล คืออะไร ?
การทำบุญใส่บาตรแล้วได้อะไร   รักษาโรคมะเร็งด้วยอานาปานสติ
น้องนุ่นผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
แนะนำการรักษาให้เอาจิตอยู่กับกาย

 

  ข้อธรรมที่สุดยอดสำหรับผู้ป่วย!!..
และคำถามอื่นๆ
ประโยชน์ของการเป็นผู้ได้สดับคำตถาคต
และประเด็นธรรมอื่นๆ
  เรื่องกามเปรียบด้วยคบเพลิงทวนลม
ผู้ที่เป็นร่างทรง ละมิจฉาทิฏฐิ
มาเดินตามคำสอนพระศาสดา

  วิญญาณคือผู้รู้แจ้งในอารมณ์
เทวดาเที่ยวตรวจดูโลกในวันอุโบสถ ตาม
คำตถาคต เป็นอย่างไร โดยภันเตโตโต้
  เรื่องเทวดามีจริงหรือ?... โดยตถาคต
พระพุทธเจ้าทรงตรัสบัวสามเหล่า,
ศีลของพระ, แก้กรรมทำอย่างไร, สมาธิ ๙ ระดับ และที่มาของพระไตรปิฎก
  แก้กรรม ดับกรรม และสิ้นกรรม
ตามหลักพุทธวจนทำอย่างไร?
ไม่ตาย ไม่แก่ ไม่เจ็บ แบบถาวรทำอย่างไร?.
 
เรานั่งสมาธิไปทำไม ความเป็นเราอยู่ที่ไหน
นิพเพธิกปริยายคืออย่างไร?... ธรรม ๖ เรื่อง
กาม,เวทนา, สัญญา,อาสวะ,กรรม,ทุกข์

 
คุณและโทษของกาม คนทั้งโลกทะเลาะกัน
เพราะมีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นปัจจัย
กามคืออะไร และอุบาย(นิสรณะ)
เครื่องออกจากกาม ตามบัญญัติพระศาสดา
  สิ้นสังโยชน์ ๕ คืออะไร?...การรู้นิสสรณะ
อุบายเครื่องออกไปพ้นจาก
โอรัมภาคิยสังโยชน์
ขอคำอธิบายความหมายของคำว่าสังโยชน์   กาม พยาบาท เบียดเบียน อกุศลที่ต้องละ
เพียรละอกุศลแข่งกับความตาย!!!
เพราะทุกความคิดคือกรรม ทุกความคิดคือภพ
  อย่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์
เพราะอำนาจแห่งความเพลิน
อริยสัจ ๔, โสดาปัตติมรรค แบบสัทธานุสารี
เห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไร
  อะไรคือทางสายกลาง
เราจะรู้สึกถึงทางสายกลางได้อย่างไร
ผู้สำรวมอินทรีย์ คือผู้ไม่ประมาท   ผมเป็นเซียนพระ จะบาปใหม
ประกาศเลิก..มาเดินตามคำสอน
เป็น " มือปืนมา 20ปี "
กลับใจเดินเข้าสู่หนทางแห่งธรรมได้อย่างไร
  หมอดู"พอจ. คึกฤทธิ์ เมตตาแสดงธรรม
ตอบคำถามผู้ที่เชื่อเรื่องหมอดู
ประเพณี และการกราบไหว้บูชาที่ผิด
จะเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชน
  ผู้บิดเบือนคำสอนของตถาคต
เขาย่อมเสวยกรรมอยู่ในนรกตลอดกัปหนึ่ง
อะไรคือตัวกรรม   กรรมคืออะไร? แก้ได้ใหม?
อายุของสัตว์นรก นานแค่ไหน   เรื่องอายุของสัตว์นรก
ใครอยากรู้ว่าอายุนรกนานแค่ไหนต้องฟัง
สัทธานุสารี ธัมมานุสารี ทนเพ่ง
โดยประมาณ ด้วยปัญญา ทำลักษณะใด
  เจ้าสรกานิเสวยน้ำจัณฑ์ แต่สมาทาน
สิกขา ก่อนสิ้นชีวิต พระตถาคต
พยากรณ์ว่าเป็นโสดาบัน
จิตนิ่งสงบแล้วทำอย่างไรต่อ   ทุกข์...ตามความหมายของพระพุทธเจ้า
ละนันทิ เครื่องมือสู่อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ   วิธีละกรรม คือ..ละความคิด..
ละความเพลิน (ละนันทิ)
สัตตานังคืออะไร,
วิธีดับกรรมด้วยการกระจายผัสสะ
กรรม ๔ แบบ ที่โสดาบันละได้
  เข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจ
สัตตานังและรู้เรื่องกรรม
มาร ความหมายของ "มาร" พุทธวจน   เพราะเหตุใด บุคคลที่มีความกตัญญู
จึงหาได้ยากในโลก
สถานที่อันเป็นทิพย์ สถานที่ใดก็ตาม
ที่บุคคลเข้าฌาน 1,2,3,4 ได้
  สัตว์ 6 ชนิด ตอน ลักษณะของ
ผู้ตั้งจิตในกายคตาสติ
การเผยแผ่พุทธวจน กับประเพณี
ที่เชื่อตามๆกันมา ควรทำอย่างไร
  สีลัพพตปรามาส" พุทธวจน
เหตุแห่งสำเร็จการสมความปรารถนา 
เช่น การได้มาซึ่งโภคทรัพย์ หรือสิ่งอื่
  พุทธวจนบรรยาย ลมหายใจไปวิมุตติ
สยามสัปปายะ 
ตอน พุทธวจน
  พุทธวจน-ญาณวัตถุ ๔๔ 
และ ญาณวัตถุ ๗๗
มรรคคานุคา
รู้จักพุทธศาสนาให้ถูกต้อง
  รวมคลิป มรรคานุคา
พุทธวจนเปลี่ยนชีวิต
การเห็นญาณวัตถุ ๗๗ 
เห็นอย่างไร?
  เรื่องอนุตตริย(สิ่งที่ยอดเยียม) 
6 ประการ เป็นไฉน?
      แชร์ประสบการณ์ พุทธวจน เปลี่ยนชีวิต
ใหม่ได้จริงๆ (การใช้ความทุกข์
ให้เป็นประโยชน์แก่บุถุชน)
ผู้บิดเบือนคำสอนของตถาคต
เขาย่อมเสวยกรรมอยู่ในนรก
ตลอดกัปหนึ่ง
  มารคืออะไร?
วิธีหลบภัยจากมาร
พระพุทธเจ้าทรงปลงผม
และลักษณะของมหาบุรุษ
  พระพุทธเจ้ามีผมหรือไม่
วิธีละกาม   พุทธวจน*สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง
คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์