เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
 
ค้นหาคำที่ต้องการ          

 
  คู่บุพเพสันนิวาส 136  
 


คู่บุพเพสันนิวาส


ภิกษุ ทั้งหลาย. ! ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองพึงหวัง
พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน และในสัมปรายภพ
ทั้งสองเทียวพึงเป็นผู้
มี ศรัทธา เสมอกัน
มี ศีล เสมอกัน
มี จาคะ เสมอกัน
มี ปัญญา เสมอกัน

ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น ย่อมได้
พบกันและกัน ทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ.

ภรรยาและสามีทั้งสอง

เป็นผู้มีศรัทธา
รู้ความประสงค์ของผู้ขอ
มีความสำรวม เป็นอยู่โดยธรรม
เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน
ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
มีความผาสุกทั้งสองฝ่าย

มีศีลเสมอกัน
รักใคร่กันมาก
ไม่มีใจร้ายต่อกัน
ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว

ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน
ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์
เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก.