เว็บไซต์ อนาคามี เผยแพร่คำพระศาสดา เผยแพร่คำสอนตถาคต เว็บไซต์เผยแพร่พระสุตรคำสอนของพระพุทธเจ้า คลิปคำสอน คลิปสาธยายธรรม
       หยุดทำเดรัจฉานวิชา เมื่อเข้าถึงพุทธวจน
 
 
 1 คลิปสาธยายธรรมแบบลัดสั้น  
 2 รวมคลิปการทำสมาธิ เจริญอานาปานสติ  
 3 หยุดทำเดรัจฉานวิชา เมื่อเข้าถึงพุทธวจน  
 4 รวมคลิปแยกตามหมวดธรรม  
   
3 หยุดทำเดรัจฉานวิชา เมื่อเข้าถึงพุทธวจน(จากยูทูป) โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

23) เดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=Xl09FkkoXB0

  24) เดรัจฉานวิชา" วิธีตรวจสอบพระสงฆ์ https://www.youtube.com/watch?v=6eFYL7cqF_4
21) อะไรคือเดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=le1ZKpN2aXk
  22) บอกลาเดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=DOgqYHYdd2k
19) เดรัจฉานวิชาคืออะไร
และพระที่ไปยุ่งกับการเมืองผิดศีลข้อใด

https://www.youtube.com/watch?v=PLHIC0gVve4
  20) เดรัจฉานวิชาไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์
https://www.youtube.com/watch?v=dLRUaVYxn0E
17) อะไรคือเดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=ckeS6HYZU7g
  18) เดรัจฉานวิชาคือสิ่งขวางกั้นมรรคผล
นิพพาน และเป็นมิจฉาทิฏฐิ

https://www.youtube.com/watch?v=jDFBn49V7S8
15) พระอาจารย์อธิบายรายละเอียด
หนังสือ เดรัจฉานวิชา

https://www.youtube.com/watch?v=epfH7m6jr9s
  16) อะไรคือเดรัจฉานวิชา
(การรดน้ำมนต์ การดูหมอ การแก้บน)

https://www.youtube.com/watch?v=HTMB3qEvCok
13) ศรัทธาพระพุทธเจ้า ไม่เอาเดรัจฉานวิชา"
https://www.youtube.com/watch?v=DcqHjW4P_G8
  14) พระสูตรบทใดสำหรับผู้ชอบเดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=nTzHi7gfA5Q
11) เดรัจฉานวิชาคืออะไร มีอะไรบ้าง
เราจะพ้นจากนรกได้อย่างไร?

https://www.youtube.com/watch?v=Od1WtHNmweQ
  12) พุทธวจน เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา
พระพุทธเจ้าเว้นขาดจากเดรัจฉานวิชา

https://www.youtube.com/watch?v=qHcGhZ8iAKU
9) เปิดปมเดรัจฉานวิชาหลวงตาตุ่ม
เจ้าอาวาส วัดธรรมโสฬส กำแพงเพชร

https://www.youtube.com/watch?v=YbDA3BNNoo0

  10) อริยบุคคลไม่ทำเดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=yZuKaqc6J5U
7) พระเครื่องเป็นเดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=S92kTSs18lI
  8) เสียงอ่านหนังสือ เดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=YhQkh9n9c9c
5) จะแนะนำให้คนอื่นเข้าใจเรื่อง
เดรัจฉานวิชาได้อย่างไร?

https://www.youtube.com/watch?v=VD3HWC-Krs4
  6) โสดาบันจะไม่พึ่งเดรัจฉานวิชา ไม่มีมิจฉาทิฏฐิhttps://www.youtube.com/watch?v=yg369cUA7_U
3) พุทธวจนศรีสะเกษ เปลี่ยนคุณแม่ จากเดรัจฉานวิชาให้มาเดินตามพระศาสดา
https://www.youtube.com/watch?v=nIcKbpV-EWI
  4) การปลุกเสกพระเครื่อง, การพ่นน้ำมนต์
เป็นเดรัจฉานวิชา ไม่ใช่อิทธิปาฏิหาริย์

https://www.youtube.com/watch?v=kesw8A8dPJE
1) ภิกษุที่ทำเดรัจฉานวิชากับภิกษุที่ปราชิก
มีความผิดตามอริยวินัยต่างกันหรือไม่

https://www.youtube.com/watch?v=BHrLXBmnZvo
  2) เปิดธรรมที่ถูกปิด เดรัจฉานวิชา
https://www.youtube.com/watch?v=llTaBHlLBlg
         


  Next  
 
 
 


Menu

* พระสูตรต่างๆ
* คลิปวีดีโอ
* แผ่นพับ
* พระสูตรลัดสั้น
* ผังภพภูมิ
* ฟังเสียงอ่านพระสูตร
* หนังสือพุทธวจน
คลิปวีดีโอ

* คลิปสั้นไฮไลท์
* สาธยายธรรม ศาลาไม้วัดนาป่าพง
* สาธายธรรม องค์กร บริษัท ห้างร้าน
* สาธยายธรรมนอกสถานที่ หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา
* งานรัก ศรัทธา ตถาคต
* คลิปสาธยายธรรม เรื่องเดรัจฉานวิชารวมคลิปผัคคุณสูตร
อานิสงค์การฟังธรรมในเวลาใกล้ตาย